RSI

Wat is RSI?

RSI staat voor “Repetitive Strain Injurie”. In Nederland wordt ook wel de term CANS gebruikt, wat staat voor “Complaints of Arm Neck and/or Shoulder”.

Beide termen zijn een verzamelnaam voor lichamelijke aandoeningen die kunnen ontstaan door herhaaldelijke bewegingen/inspanningen. Op Wikipedia vind je een hele lijst van specifieke aandoeningen die onder CANS gerekend worden; bekend is bijvoorbeeld het carpaletunnelsyndroom.

Met enige regelmaat komen er het nieuws allerlei ‘populaire’ termen voorbij. Zo heeft iedereen bijvoorbeeld wel eens gehoord van een muisarm. Andere voorbeelden zijn bijvoorbeeld een sms-duim, tablet-nek of kantoorknie. Deze termen zijn in medisch opzicht echter weinig beschrijvend, want de onderliggende oorzaken en/of aandoeningen kunnen compleet verschillend zijn.

Hoe ontstaat RSI?

RSI klachten kunnen verschillende oorzaken hebben.

Langdurige inspanningen van lage intensiteit, zoals bij computerwerk het geval is, kunnen klachten veroorzaken. De doorbloeding van de spieren verslechterd, resulterende in minder zuurstoftoevoer en slechtere afvoer van afvalstoffen. Hierdoor treden er klachten op als vermoeidheid van spieren, stijfheid en spierpijn.

Ook psychologische factoren als stress dienen niet onderschat te worden. Dit kan bijvoorbeeld veroorzaakt worden door tijdsdruk, perfectionisme of onvermogen om ‘nee’ te zeggen. Stress kan leiden tot tal van lichamelijke klachten.

Wie lopen risico op RSI?

Met name beeldschermwerkers vormen een grote risicogroep. Daaronder vallen niet alleen personen die beroepsmatig achter de PC zitten, maar bijvoorbeeld ook scholieren/studenten die doorgaans vele verslagen/projecten op de computer moeten uitwerken.

Andere beroepen waarbij repeterend werk de boventoon voert vormen eveneens een risico, voorbeelden zijn: cassieres, kappers, schilders, musici, slagers, postsorteerders, schoonmakers, kleermakers en productie/lopendebandmedewerkers.

De focus van deze website ligt op het voorkomen van klachten ten gevolge van computerwerk.

Hoe kun je RSI voorkomen?

Globaal gezien kan RSI voorkomen worden door:

  • Jezelf goed te informeren.
  • Voldoende afwisseling en beweging.
  • Zorg te dragen voor een ergonomische werkplek.
  • Alert te zijn op stress en werkdruk.
  • Tijdig in te grijpen bij beginnende klachten.

Hoe herken je RSI?

Voorkomen is beter dan genezen. Herken dus tijdig de eerste signalen van RSI en stap naar een arts voor advies.

RSI klachten kunnen bijvoorbeeld zijn:

  • Pijn, kramp, tintelingen, een doof gevoel of branderigheid. Bijvoorbeeld in nek, schouders, arm, pols, handen of vingers.
  • Klachten die in duidelijke relatie staan tot de aard van de verrichte werkzaamheden.
  • Klachten die verergeren in geval van stress.

Er bestaan tal van behandelmethodes die RSI klachten kunnen verminderen of verhelpen.
Het is verstandig om altijd een arts te bezoeken wanneer je last hebt van RSI klachten. Ga niet alleen af op informatie die je op internet vind. Een arts kan factoren vaststellen die anders allicht over het hoofd worden gezien. Bovendien kan hij een therapie voorschrijven die het beste bij de klachten past.
Verder is het altijd belangrijk de oorzaak van het probleem aan te pakken; bijvoorbeeld een slechte houding, werkwijze of werkplek. Hoeveel behandelingen er ook gevolgd worden, het is dweilen met de kraan open als de oorzaak van het probleem niet wordt weggenomen.

Behandelmethodes

Cesar

Cesartherapie (oefentherapie Cesar) is een paramedische behandelmethode welke gericht is op het behandelen en voorkomen van klachten welke een gevolg kunnen zijn van een onjuist houdings- of bewegingspatroon. Dit kan veroorzaakt zijn door een bepaalde afwijking of ziekte, maar dat hoeft niet. Door het aannemen van een verkeerde houding of maken van verkeerde bewegingen kunt u eveneens pijn krijgen. Er zal eerst gekeken worden waar de klachten vandaan komen, er worden vragen aan u gesteld en er zal lichamelijk onderzoek worden gedaan.

Dan wordt er een behandelplan opgesteld waar u samen aan gaat werken. De behandeling bestaat vooral uit informatieverstrekking en oefeningen welke eenvoudig thuis uit te voeren zijn. U leert met cesartherapie uw klachten beter begrijpen en hier zelf iets aan te doen. Bewustwording in uw gewoonten van houding en beweging en foutieve patronen doorbreken. Praktisch en toegespitst op het beter uitvoeren uw dagelijkse activiteiten. Gericht op zelfredzaamheid zodat klachten ook op lange termijn verminderen of uitblijven.

Fysiotherapie

Massage

Medische fitness

Het doel van medische fitness is het verbeteren van de conditie en verhogen van de belastbaarheid. Aangeraden wordt altijd te trainen onder deskundige begeleiding.

Mensendieck

Psycholoog

Gedragsfactoren kunnen een rol spelen bij RSI klachten. Zo kan er sprake zijn van een te perfectionistische houding of angst voor pijn. Een psycholoog of gedragstherapeut kan dan uitkomst bieden.

Warmte

Warmte kan verlichting geven bij lichte spierpijn. Bijvoorbeeld een warme douche, sauna, balsem/gel, warmtepleister of IR lamp. Warmte heeft een ontspannende invloed en bevorderd de doorbloeding en daarmee het spierherstel. Tijdens kantoorwerk is het raadzaam warme kleding te dragen.

Als ondanks alle preventie maatregelen toch RSI klachten zijn ontstaan is het zaak dit zo snel mogelijk te laten behandelen door een professional. Kijk bij onze RSI categorieën voor meer info.

Vergoeding voor RSI behandelingen?

In de standaard basisverzekering wordt er geen vergoeding voor RSI klachten gegeven. Sommige zorgverzekeraars hebben hiervoor wel de mogelijkheid met een aanvullende zorgverzekering. Enkele voorbeelden hiervan zijn FBTO, hier kun je dit vinden in pakket: Alternatieve Geneeswijzen.