Elleboog klachten

Vaak veel voorkomende klachten en aandoeningen van de elleboog zijn:

 • Tenniselleboog
  Een tenniselleboog is een overbelastingsletsel van de elleboog en veroorzaakt pijn aan de buitenkant van de elleboog.
 • Golfelleboog
  Golfelleboog of epicondylitis medialis is een ontsteking van de pezen aan de binnenkant van de elleboog. Pijn bij beweging en druk is het voornaamste kenmerk
 • Gebroken elleboog
  Een gebroken elleboog kan een gevolg zijn van een val op een uitgestrekte arm of direct op de elleboog. Een elleboogbreuk is erg pijnlijk en moet vaak chirurgisch behandeld worden
 • Ontwrichting van de Elleboog
  Ontwrichting van de elleboog zijn meestal een gevolg van een val. In jonge kinderen kan een elleboogontwrichting optreden na een plotse trek aan de arm.
 • Olecranon Bursitis
  Slijmbeursontsteking of bursitis van de slijmbeurs die boven het olecranon van de elleboog ligt wordt meestal veroorzaakt door het langdurig steunen met de elleboog op een tafel, typisch bij studenten.
elleboog klachten

Ellebooggewricht

De elleboog is een gewricht dat gevormd wordt tussen 3 beenderen: de humerus (opperarm), de radius (spaakbeen) en de ulna (ellepijp). Tussen de opperarm en de ellepijp is maar beweging in 1 richting mogelijk:

 • Flexie: plooien
 • Extensie: strekken

Daarnaast kunnen de ellepijp en het spaakbeen ook over elkaar ‘rollen’:

 • Pronatie: draaibeweging naar buiten toe
 • Supinatie: draaibeweging naar binnen toe – schepbeweging