Cesartherapie

Posted on:

Cesartherapie (oefentherapie Cesar) is een paramedische behandelmethode welke gericht is op het behandelen en voorkomen van klachten welke een gevolg kunnen zijn van een onjuist houdings- of bewegingspatroon. Dit kan veroorzaakt zijn door een bepaalde afwijking of ziekte, maar dat hoeft niet. Door het aannemen van een verkeerde houding of maken van verkeerde bewegingen kunt u eveneens pijn krijgen.

Er zal eerst gekeken worden waar de klachten vandaan komen, er worden vragen aan u gesteld en er zal lichamelijk onderzoek worden gedaan. Dan wordt er een behandelplan opgesteld waar u samen aan gaat werken. De behandeling bestaat vooral uit informatieverstrekking en oefeningen welke eenvoudig thuis uit te voeren zijn. U leert met cesartherapie uw klachten beter begrijpen en hier zelf iets aan te doen. Bewustwording in uw gewoonten van houding en beweging en foutieve patronen doorbreken. Praktisch en toegespitst op het beter uitvoeren uw dagelijkse activiteiten. Gericht op zelfredzaamheid zodat klachten ook op lange termijn verminderen of uit blijven.